Skip to main content

Kindercampus Zuidas - Amsterdam

Kindercampus Zuidas biedt ruimte aan een basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sporthal. Fact Architects en Hund Falk architecten maakten samen het ontwerp voor deze lichte, ruime en frisse school met een bruisend hart. Een open structuur van ruige houten delen in stalen kaders is geplaatst voor robuuste gevels met grote aluminium kozijnen en plaatmateriaal.

Gefaseerde bouw
Het gebouw is in fases gebouwd en is deels op locatie verplaatst. Architect Floris Hund, verklaart waarom: “In 2014 was er snel behoefte naar een nieuwe school op de Zuidas. De enige geschikte locatie, tussen de Boelelaan en de Vivaldistraat, zou pas in 2015 vrijkomen. Gefaseerd bouwen en later een bouwdeel verschuiven was goedkoper dan tijdelijke huisvesting. Maar de belangrijkste reden voor de gefaseerde bouw was dat de kinderen zo direct een echt goed gebouw hebben gekregen.” De eerste fase is achter een bestaande sporthal gebouwd. Na de sloop van de bestaande bebouwing inclusief de sporthal, is de tweede fase gerealiseerd. Daarna is het eerste bouwdeel 30 meter verschoven en vrijwel naadloos gekoppeld aan het tweede. De gebouwdelen zijn grotendeels samengesteld uit prefab elementen en in zeer korte tijd op locatie opgebouwd. “Indien de verwachte kinderaanwas doorzet, wordt medio 2017 op het lage bouwdeel een extra laag gerealiseerd,” hoopt Peer Glandorff, die samen met Hund het ontwerp maakte.

Heldere opzet
In Kindercampus Zuidas kunnen kinderen van 0-12 jaar van 7.30 tot 18.30 uur leren en spelen. Het onderwijs wordt geboden volgens de doorgaande leerlijn. Hund legt uit hoe de architecten dit vertaald hebben in hun ontwerp: “We hebben het gebouw zo ontworpen dat kinderen van opvolgende leeftijden ongedwongen met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld in de grote centrale ruimte, die fungeert als aula en speellokaal. Dit is de plek voor alle leeftijden.” Een brede tribunetrap verbindt de begane grond met de bovengelegen bibliotheek. Via glazen puien en een ruime vide met een glazen dak komt veel daglicht in de centrale ruimte. De school heeft verder een heldere ruimtelijke opzet. Er zijn vier clusters van vier lokalen, gegroepeerd naar leeftijdsgroepen. Buitenschoolse opvang vindt plaats in de grote ruimtes tussen de lokalen. “De opzet van de school en verbondenheid met omliggende buitenruimtes zorgen ervoor dat de kinderen en leraren hier op een bijzondere en prettige wijze kunnen werken, leren en spelen,” verzekert Hund. De gymzaal boven op de school wordt ook door andere scholen en sportverenigingen gebruikt. De gymzaal is bereikbaar via een van de school afsluitbaar trappenhuis met lift.

Robuuste gevel
Ruig hout, glanzend aluminium en grote ramen kenmerken de gevels. Die zijn opgebouwd uit gestandaardiseerde elementen, zowel in opbouw als in afmetingen. Afhankelijk van de achterliggende ruimtes en de oriëntatie op de zon zijn de gevelelementen ingevuld met glas of aluminium plaatmateriaal. Glandorff: “De gehele begane grondgevel bestaat uit glazen puien. Op de verdiepingen hebben de groepsruimtes en de gymzaal extra grote ramen, de gymzaal zelfs een raam van 3,6 x 5 m.” Gekozen is voor 1 type slank aluminium kozijnprofiel van Reynaers. Het geanodiseerde aluminium past goed bij het hout en staal. Ook de geluidwerendheid was belangrijk bij de kozijnkeuze vanwege de drukke locatie. Tenslotte speelde de prijs een rol, gezien het krappe budget waarbinnen het gebouw moest worden gerealiseerd. D’n Boeij Aluminiumbouw was verantwoordelijk voor alle kozijnen.

Voor de gevel langs, ook deels voor de ramen, is een open structuur van ruige houten schaaldelen in stalen frames geplaatst. De frames zijn verdeeld in banden over de gevel. Afwisseling in ritme van de houten delen en in de richting van de schorszijde, zorgen voor een geraffineerd gevelpatroon. “Bij het ontwerp van deze houten structuur hebben we een evenwicht gezocht tussen maximaal daglicht en minimale warmtelast in de ruimtes. Ook wilden we een levendig gevelbeeld bereiken door die afwisselende gevelframes in combinatie met variatie in afmetingen en posities van de kozijnen”, verduidelijkt Hund.

Avontuurlijke buitenruimtes
Het gebouw is alzijdig georiënteerd op een verscheidenheid aan buitenruimtes. Rondom het gebouw liggen verschillende natuurlijke en verharde buitenruimtes met speelplekken. Glandorff: “Direct aan lokalen en groepsruimtes grenzen natuurlijke speelruimten. Aan de kant van de toekomstige Boelegracht hebben we een getrapte steiger ontworpen met geïntegreerde bakken voor schooltuinen.” De overige buitenruimtes, waaronder natuurtuinen met klimbomen, waterval en strandje, een sportveld en kiss & ridezone, zijn uitgewerkt door Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam, Het Wilde Land en Zandraket.

Goed binnenklimaat
De afwerking van het interieur is eenduidig. Overal zijn identieke akoestische gietvloeren in een lichtgrijze tint. De wanden zijn uitgevoerd in een patchwork van houten plaatmaterialen van verschillende hardhoutsoorten. De begane grond heeft rondom glas tot op de grond voor maximaal contact tussen binnen- en buitenruimtes. Iedere groep heeft hier een deur naar zijn eigen buitenruimte. Hund: “Tussen de kolommen direct achter het glas, hebben we werkbladen en zitjes gemaakt. Zo hebben de kinderen direct zicht op de buitenruimtes.”  De lokalen en gymzaal zijn zo hoog mogelijk gemaakt. Leidingen zijn weggewerkt achter de lagere plafonds in de tussenruimtes. De ramen achter de houten gevelrasters kunnen open gezet worden. Kindercampus Zuidas heeft een goed binnenklimaat. De school voldoet in het algemeen aan frisse scholen klasse B en voor luchtkwaliteit zelfs aan de allerhoogste norm, klasse A.


Architect: Fact Architects en Hund Falk architecten